torsdag 21 februari 2013

Vad är Queertango?

Vad är Queertango?


I queertango dansar du med den person du vill, av ditt eget kön eller ett annat. Internationellt har det i huvudsak växt fram två uppfattningar av begreppet queertango:

A) att se pardansandet som oberoende av kön och sexuell läggning

B) att sätta likhetstecken mellan queertango och gaytango.

Den senare tolkningen är exempelvis vanlig i USA där också Queer-begreppet började användas inom gayrörelsen i betydelsen annorlunda eller udda.

Ett annat svar är just den förstnämnda där vi söker oss bort från den hävd som säger att pardans bör utövas beroende på sexuell läggning; alternativt beroende på kön.  Målet blir i stället ett tillåtande rum för sensuell och lekfull tango, träning i uppmärksamhet och klarhet inom dansens uttryck och bortom vardagens vanor och viljor.

I båda fallen blir queertangon ett svar på den ofta sexualiserade heteronormativa dansen.**

Hösten 2012 började Kristín Bjarnadóttir och Mikael Dexlöv undervisa queertango tillsammans på Oceanen i samarbete med World Dance Company.

Kristín och Mikael förespråkar en openminded queerpedagogik, och på deras nybörjarkurser får alla lära sig grunderna i både föra och följa. I deras gemensamma klasser är rollbyten är ett måste och de lär även ut olika tekniker för att byta roll mitt i dansen genom ett tyst språk som befäster kontakten.

Inga kommentarer: